Privacy Policy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van HarlemBBQ (www.harlembbq.nl), hierna te noemen: de “website”. HarlemBBQ is een trademark van 200 Fahrenheit B.V. 


Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart dor het bezoeken van deze website zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.


Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door 200 Fahrenheit B.V. enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

200 Fahrenheit B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van 200 Fahrenheit B.V. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 200 Fahrenheit B.V. Het is evenzeer niet toegestaan om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Deze website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van HarlemBBQ verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.


Op de website zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie op de website is opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@harlembbq.nl.

200 Fahrenheit B.V. kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie met 200 Fahrenheit B.V. zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

De website bevat links naar andere sites. 200 Fahrenheit B.V. oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van HarlemBBQ de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van HarlemBBQ heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.